Triggerpointmassage techniek

Triggerpointmassage techniek is een zeer effectieve behandelmethode bij veel lichamelijke klachten zoals: pijn, tintelingen, kramp, vermoeidheid, gespannen en/of stijve spieren, krachtsverlies, dof gevoel.
Het doel is om de juiste triggerpoints te vinden en deze door zelfmassage te deactiveren, uit te schakelen.

Een triggerpoint is een verkrampt deeltje in een spier. Een 'spierknoopje' waardoor steeds minder bloed door de spier kan stromen, met als gevolg nog meer verkramping en een verstoorde functie.

Zelfmassage betekent dat u zichzelf leert behandelen.
Dit past u dagelijks een paar minuten toe.

Wat u doet is de bloeddoorstroming bevorderen zodat uw spieren weer kunnen gaan functioneren en klachten minder worden en zelfs kunnen verdwijnen.
Tijdens de sessie worden de juiste punten in de spieren gezocht. Het is een samenwerking, want u voelt zelf uw lichaam het best.
Ik werk altijd met respect voor uw pijngrens, zodat het lichaam optimaal de behandeling kan verwerken.

Hoe
Bij klachten, reageert een spier met verkramping op alles wat op dat moment te veel is.
Daarom werken we met een zogenaamde pijnschaal.
Met deze schaal van 1-10 kunt u zelf in de gaten houden en gaan herkennen of u onder uw pijngrens blijft.
Zowel tijdens uw zelfbehandeling, als met werkzaamheden, sport, (werk)houding en dagelijkse activiteiten.
Dit maakt de methode effectief en veilig.

 

De sessie is zittend, staand en/of liggend op een massagetafel.
Het effect van herstel van een goede bloeddoorstroming in de spieren is, dat er weer vers bloed met voedingsstoffen en zuurstof toegevoerd kan worden. De afvalstoffen (verzuring) kunnen eveneens weer door het lichaam verwijderd worden, door het drinken van water/kruidenthee en veel te plassen.

Bij chronische klachten kan dat meer tijd vragen, immers er zijn steeds meer spieren bij betrokken geraakt.

Oorzaken
Er zijn veel oorzaken die zorgen dat Triggerpoints zich gaan ontwikkelen.

  • Overbelasting van spieren
  • Stress
  • Te weinig beweging (ook een brace)
  • Trauma, zoals een ongeluk, valpartij, operatie, tandartsbehandeling, emotioneel trauma
  • Langdurige verkeerde (werk)houding

Strak gespannen spieren en spierknoopjes/points zorgen voor allerlei klachten, zoals o.a. lijkende op neurologische klachten. Door de strakke en daardoor verkorte spieren raken alle in de buurt liggende zenuwen (ook bloedvaten en lymfevaten) bekneld.
Daardoor kunnen zenuwen niet goed meer functioneren.

Botten, botjes en wervels kunnen uit hun verband getrokken worden door te strakke spieren.
Klachten zoals: (hoofd)pijn, krachteloosheid in de handen, uitstraling naar een been, doof/branderig gevoel, stijve spieren
, moeilijk uit de stoel opstaan, kniepijn, tandpijn, knarsen met de tanden enz.

Opvallend is dat pijnklachten vaak op een andere plek gevoeld worden dan waar de oorzaak is.
Het alleen masseren van de pijnlijke plek kan ervoor zorgen dat niet alle spieren terug ontspannen zijn.
De sessies zijn dan nog niet 100% afgerond en moet er verder gevoeld en gekeken worden waar spieren nog meer te strak staan. Zeker bij chronische klachten doen veel spiergroepen mee.

Voorbeeld: een chronisch pijnlijke kuit kan veroorzaakt worden door een te strakke halsspier. Dat is nou niet de eerste plek waar je aan denkt ...